معجزه کار پاره وقت (ویرایش جدید)

پدید آورندگان: جیم رآن
قیمت: 10,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

معجزه کار پاره وقت (ویرایش جدید)

 
معجزه کار پاره وقت : تجارت بازاریابی شبکه ای خود را بسازید
 
به ساخت تجارت بازاریابی شبکه ای خود با جیم ران خوش آمدید.
آقای ران به عنوان یکی از بانفوذترین متفکران زمان ما و همچنین به عنوان نفوذی اصلی در تمام نسل ها در پیشرفت مربیان و سخنرانان در طی سال ها بوده اند که بسیار مورد احترام قرار گرفته اند.
جیم "استاد انگیزش" توسط مارک ویکتور هانسن، "گنج ملی " توسط ویک کونانت، "یکی از عمیق ترین متفکران و افراد در گسترش ذهن زمان ما" توسط لنس براون، و "یک فرد شگفت آور و استاد" توسط آنتونی رابینز را توصیف کرد.
جیم ران فلسفه ی موفقیت و اصول کار خود را در طول 37 سال با 5000 شرکت کننده و 3 میلیون نفر در سرتاسر جهان به اشتراک گذاشت.
او دریافت کننده ی جایزه ی CPAE از انجمن سخنرانان برای برتری در سخنرانی است و نویسنده ی بیش از 80 کتاب، فایل صوتی و برنامه های ویدئویی است.
 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 
     دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ
     ﺳﻮد ﺑﺮدن، ﺑﻬﺘﺮ از دﺳﺘﻤﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ 
     اﺳﺮار ﻛﺎر ﭘﺎره وﻗﺖ 
     ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎدﺑﺎن 
     ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﻴﺖ 
     ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ 
     ﭘﺮورش دادن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
     ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ   
     ارﺗﺒﺎط، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻤﺠﻴﺪ 
     ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي 
     ﻣﻬﺎرتهاﻳﺘﺎن آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ را رﻗﻢ میزﻧﺪ 
     ﺧﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ! 
     ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺘﺎن 

 

تعداد صفحات 88
نوبت چاپ اول 96
قطع کتاب رقعی
شابک 978-600-8639-25-1
مولف جیم رآن
مترجم پریسا فرخی نیا - محمد علی عزیزی
عنوان اصلی Building your network marketing business