آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی شرکت ملی نفت ایران

پدید آورندگان: محسن ناظمی - مریم ساریخانی - مهندس زیبا روستایی -فاطمه ساریخانی
قیمت: به زودى
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی شرکت ملی نفت ایران

                                                    فهرست مطالب

بخش اول دروس عمومی

    فصل اول : کامپیوتر

         مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - شرکت ملی گاز سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی شرکت پتروشیمی - شرکت ملی گاز سال 1397 - 1389

         مقطع کاردانی

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - پخش و پالایش سال 1397 - 1384

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - پخش و پالایش سال 1397 - 1384

    فصل دوم :زبان عمومی و تخصصی

          مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی شرکت پتروشیمی - ملی گاز سال 1397 - 1389

         مقطع کاردانی

آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1384

پاسخنامه تشریحی  شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1384

    فصل سوم: ادبیات فارسی

آزمونهای استخدامی زبان و ادبیات فارسی سال 1397 - 1384

پاسخنامه تشریحی  زبان و ادبیات فارسی سال 1397 - 1384 

 

بخش دوم دروس تخصص مقطع کاردانی

       فصل چهارم : شیمی عمومی - آلی وتجزیه

آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

پاسخنامه تشریحی  شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

       فصل پنجم :ترمودینامیک

آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

پاسخنامه تشریحی  شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

       فصل ششم: انتقال حرارت و مکانیک سیالات

آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز - پخش و پالایش - پتروشیمی سال 1397 - 1387

پاسخنامه تشریحی  شرکت ملی گاز - پخش و پالایش - پتروشیمی سال 1397 - 1387

       فصل هفتم : موازنه انرژی و مواد

آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

پاسخنامه تشریحی  شرکت ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1387

 بخش سوم دروس تخصصی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

       فصل هشتم : ترمودینامیک مهندسی شیمی

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

       فصل نهم : مکانیک سیالات

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

       فصل دهم : انتقال حرارت

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

       فصل یازدهم : کنترل فرایند و طراحی راکتور

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز  سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - ملی گاز سال 1397 - 1389

       فصل دوازدهم : انتقال جرم و عملیات واحد

آزمونهای استخدامی شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

پاسخنامه تشریحی  شرکت پتروشیمی - ملی گاز - پخش و پالایش سال 1397 - 1389

انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات 408
نوبت چاپ دوم 1397
قطع کتاب وزیری
شابک 978-600-8639-83-1
مولف محسن ناظمی - مریم ساریخانی - مهندس زیبا روستایی -فاطمه ساریخانی