درباره ما

انتشارات رویای سبز در سال 1386 به صورت مستقل در راستای اشاعه آگاهی و فرهنگ کتاب و کتابخوانی شروع به فعالیت نمود.
در حال حاضر پس از گذشت 8 سال در زمینه چاپ و نشر کتب استخدامی در تیراژ نا محدود مفتخر و دارای فعالیت است.
در عصر دانش و فناوری های نوین و در عرصه تلاش برای دست یابی به راز و رمز سرافرازی و ماندگاری, بی شک  کتاب گنجینه ای ست که به عنوان کانون اصلی تولید علم و فرا گیری معرفت همگانی نقشی سرنوشت ساز دارد. و توسعه ی آن زمینه ساز توسعه در همه ابعاد و جنبه ها است.
درک این نیاز و ضرورت پاسخ گویی به خیل عظیم جوانان مشتاق تحصیلات عالیه از وظایف انتشارات رویایی سبز بوده و هست که کوششی ست برای رشدی تحسین برانگیز در مسیر توسعه ی علم  در سرزمین مان ایران عزیز.